Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o.
Strona główna/Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi

Zapraszamy osoby korzystające z Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) do zapoznania się z instrukcją korzystania z jego zasobów i funkcjonalności.

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej w sieci internet.

Zagadnienia formalno-prawne

Strona podmiotowa BIP jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, tj.:

 • Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 ze.zm.)
 • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68)
 • Spełnia także minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526)

Zawartość Biuletynu Informacji Publicznej

Treści zgromadzone na stronach BIP są udostępniane w jakości nie pozostawiającej wątpliwości co do ich zawartości. Każda informacja publiczna została szczegółowo oznaczona w metryce komunikatu oraz historii zmian strony, poprzez pola:

 • Informacja wytworzona przez - została podana w informacji tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji wraz z datą i czasem wykonania tej operacji,
 • Informacja wprowadzona do BIP przez - została podana w informacji tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej wraz z datą i czasem wykonania tej operacji.

Poruszanie się po stronie podmiotowej BIP umożliwia: Nagłówek BIP, Menu przedmiotowe, Pole prezentacji treści oraz Stopka BIP.

 • Nagłówek BIP to górna część BIP. Jest niezmienna na każdej stronie i podstronie BIP. Składa się z paska ułatwiające korzystanie z BIP osobom słabowidzącym i słabosłyszącym. Zawiera okno wyszukiwarki, nazwę podmiotu prowadzącego podmiotową stronę BIP i udostępniającego informację, herb (jeżeli podmiot prowadzący BIP posiada) oraz znak graficzny Biuletynu Informacji Publicznej. Zarówno herb jak również logo BIP są likami.
 • Menu przedmiotowe znajdujące się po lewej stronie ekranu oraz w górnej części ekranu. Jest ono podzielone na kategorie oraz rozwijające się podkategorie.
 • Menu przedmiotowe umożliwiające odnalezienie informacji publicznych. Menu składa się ze stron głównych oraz podstron dostępnych w menu z lewej strony ale i również z menu nawigacyjnego dostępnego w górnej części strony BIP. Kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w BIP, jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny, po lewej stronie ekranu. Jest to menu podmiotowe i przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami.
 • Pole prezentacji treści to największa część BIP, znajdująca się w środkowej części ekranu. Służy do prezentacji opublikowanych treści (informacji publicznych).

W Biuletynie oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania. Przy każdym pliku podana jest informacja na temat jego formatu oraz wielkości.

Stopka BIP to dolna część Biuletynu. Jest niezmienna na każdej stronie i podstronie BIP. Jej zawartość związana jest przede wszystkim z redakcją BIP, zawiera przekierowanie do strony głównego BIP (www.bip.gov.pl)

 • Podmiot udostępniający informację:Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o.
 • Pierwsza publikacja:Napora Hanna2018-11-14 13:08:45
 • Aktualizacja publikacji:  
 • Wytworzenie publikacji:Napora Hanna2018-11-14 13:17:02
 • Zatwierdzenie informacji:Napora Hanna2018-11-14 13:17:02
Liczba odwiedzin: brak danych
do góry