Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o.
Strona główna/Informacje dla słabosłyszących

Informacje dla słabosłyszących

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. nr 209, poz. 1243), organ administracji publicznej jest zobowiązany do udostępnienia usługi związanej z komunikowaniem się w języku migowym.
Osobom zainteresowanym w zakresie podstawowym pomocy udzieli pracownik Urzędu. W sprawach skomplikowanych - prosimy o wcześniejsze zgłoszenie na adres e-mail bądź numer fax podany na stronie głównej Biuletynu.

  • Podmiot udostępniający informację:Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o.
  • Pierwsza publikacja:Napora Hanna2018-11-14 13:11:44
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:Napora Hanna2018-11-14 13:11:44
  • Zatwierdzenie informacji:Napora Hanna2018-11-14 13:11:44
Liczba odwiedzin: brak danych
do góry