Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o.

Załatwianie spraw

Załatwienie spraw związanych z uzyskaniem dostępu do informacji publicznej realizowane jest na wniosek zainteresowanego, złożony w formie pisemnej.

Wszczęcie postępowania w sprawie następuje w momencie powzięcia o niej wiadomości, a czas jej załatwienia ograniczony jest do niezbędnego minimum.
Sprawy o dużej złożoności załatwiane są w trybie i czasie określonym Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

  • Podmiot udostępniający informację:Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o.
  • Pierwsza publikacja:Napora Hanna2018-10-30 10:22:39
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:Napora Hanna2018-11-14 11:34:12
  • Zatwierdzenie informacji:Napora Hanna2018-11-14 11:34:12
Liczba odwiedzin: brak danych
do góry