Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o.

Forma prawna

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach jest spółką kapitałową.

Utworzenie Spółki:

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Katowicach - została założona Aktem Założycielskim Spółki sporządzonym w dniu 26.03.1996 roku (Repertorium A nr 1432/96), pod firmą Spółka Mieszkaniowa „Kleofas” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Siedzibą Spółki jest miasto Katowice. Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała z dniem 29.02.2012 r. w wyniku połączenia 11 spółek mieszkaniowych KHW SA.

Wpis do rejestru :

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS nr 0000077664

Czas trwania Spółki:

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

  • Podmiot udostępniający informację:Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa sp. z o.o.
  • Pierwsza publikacja:Napora Hanna2018-10-30 10:22:17
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:Napora Hanna2018-11-14 11:24:34
  • Zatwierdzenie informacji:Napora Hanna2018-11-14 11:24:34
Liczba odwiedzin: brak danych
do góry